Система керування стоматологічною клінікою
+380672091257
Українська
Русский

Опис DentExpert

Система DentExpert – спеціалізована автоматизована система управління стоматологічною клінікою, яка призначена для впровадження у стоматологічних клініках різного масштабу. Система виконана у вигляді комплексу програм для стоматологів, об’єднаних єдиною базою даних та завданнями. Розробник програмного продукту, Академія Інформаційних Технологій, починаючи з 2002 року, пропонує різні версії DentExpert для автоматизації стоматологічних клінік.

Структура системи DentExpert

Система DentExpert реалізована у вигляді кількох функціональних модулів (підсистем), кожен із яких може працювати автономно. Всі функціональні модулі використовують підключення до єдиної бази даних, яка може перебувати як на тому ж комп’ютері, що і модуль, що використовується, так і на будь-якому іншому комп’ютері в локальній мережі стоматологічної клініки.
Система складається з наступних основних підсистем:
– підсистема Реєстратура;
– підсистема Клініка;
– підсистема Бухгалтерія;
– підсистема Склад;
– підсистема Адміністратор;
– підсистема Керівник.

Підсистема «Реєстратура» призначена для введення, зберігання та супроводу інформації, що стосується структури клініки, штатного розкладу, зайнятості медичного персоналу, оперативного адміністративного управління роботою клініки, планування прийому стоматологічних пацієнтів, облік реклами та інших стандартних завдань виконуваних реєстратурою стоматологічної клініки.

Підсистема «Клініка» (робоче місце лікаря стоматолога) призначена для введення, зберігання та супроводу інформації про проходження пацієнтами лікування в клініці: план лікування та виконані роботи, рентгенівські знімки та відеоматеріали, ведення пародонтологічної карти зубів, що містить розширений діагноз та графічні подання карти зубів, внесення до картотеки пацієнтів інформації про перенесені та супутні захворювання, алергічні реакції, анатомічні особливості, аналізи пацієнтів, додаткові методи лікування, записи історії хвороби, статистичні документи, щоденник лікаря та ін.

Підсистема «<Бухгалтерія» призначена для ведення обліку виконаних робіт у стоматологічній клініці, розрахунків з клієнтами за надані послуги, матеріалів, що витрачаються, ведення прейскуранту цін, курсів валют. розрахунку зарплати співробітникам стоматологічної клініки, отримання фінансових звітів та ін.

Підсистема «Склад» призначена для виконання операцій складського обліку матеріалів, що використовуються під час роботи в клініці, моніторингу наявності матеріалів на складі та планування закупівель матеріалів, списання матеріалів з урахуванням норм витрати та без них, продажу товарів зі складу та ін.

Підсистема «Керівник» призначена для здійснення комплексного аналізу результатів роботи клініки загалом за даними функціональних підсистем з метою планування заходів щодо підвищення ефективності роботи стоматологічної клініки.

Підсистема «Адміністратор» призначена для керування параметрами роботи функціональних підсистем, керуванням системних політик безпеки для всіх користувачів підсистем DentExpert, супроводом, призначення та зміни паролів користувачів, моніторингу стану функціональних підсистем та ін.

Загальна схема застосування системи DentExpert у стоматологічній клініці.

Кожен модуль системи DentExpert створює робоче місце, яке може бути використане відповідним співробітником. Пацієнт при вході в клініку потрапляє до співробітника реєстратури, який, використовуючи модуль Реєстратура, реєструє пацієнта в базі даних і записує його на прийом до лікаря. Для цього використовується розклад роботи лікарів та поточний запис пацієнтів на прийом.

Після цього пацієнт заходить до кабінету лікаря де лікар, використовуючи модуль Клініка, може ознайомитися з інформацією про попередні відвідування пацієнта клініки, виконані раніше послуги, карту стану зубів, складені раніше попередніми планами лікування пацієнта та іншою інформацією. Лікар стоматолог може скласти новий план лікування пацієнта або продовжити виконання раніше запланованих послуг. Після виконання послуг лікар або асистент зазначає у програмі виконання послуги, може ввести додаткову інформацію для реєстратури, зробити запис до картки пацієнта або виконати інші необхідні йому дії.

Після кабінету лікаря стоматолога пацієнт здійснює розрахунок за виконані послуги в реєстратурі. Для цього реєстратура, використовуючи модуль Реєстратура, відкриває фінансову інформацію пацієнта, бачить виконані лікарем послуги, проводить їх через акт виконаних робіт, виписує рахунок та здійснює оплату виконаних послуг. Можливі різні способи проведення платежів, такі як: передоплата. часткова оплата, оплата платником (страхова компанія або інший), оплата через фіскальний принтер, оплата з використанням страхового поліса, франшизи, оплата з використанням бонусів тощо. Оплата послуг може здійснюватись у різних валютах у перерахунку за курсом до основної валюти клініки.

Після оплати виконаних послуг пацієнт отримує на руки необхідні документи, записується на наступне відвідування і залишає клініку. У цьому реєстратура виконує у програмі весь комплекс робіт, які дозволять зафіксувати інформацію про сьогоднішньому відвідуванні пацієнтом клініки, запланувати наступний прийом пацієнта чи нагадати через певний час узгодження прийому з пацієнтом, обробити ці дані іншими підсистемами.

Після закінчення робочого дня реєстратура може отримати інформацію про кількість, перелік та суму виконаних пацієнтам послуг за допомогою щоденника реєстратури, роздрукувати зведений звіт за день, перевірити незавершені операції та записати позначки та завдання для інших змін наступного дня.

Бухгалтер клініки або співробітник виконує його завдання, використовуючи модуль Бухгалтерія, може отримати інформацію про фінансовий стан клініки за період, виписані акти, рахунки, отримані платежі та іншу інформацію. Використовуючи ці дані, можна встановити правила нарахування зарплати співробітникам і розрахувати зарплату за потрібний період. Існують різні варіанти розрахунку зарплати.

Старша медсестра або інший відповідальний за облік матеріалів співробітник, зазначає у модулі Склад надходження та передачу матеріалів лікарям, здійснює їх списання та веде облік. У DentExpert існує можливість налаштування норм списання матеріалів за кожною виконаною послугою, що дає можливість списувати послуги за нормами витрати та контролювати вартість послуг з урахуванням вартості матеріалів.

Керівник стоматологічної клініки або менеджер здійснює загальний контроль роботи клініки із пацієнтами за допомогою модуля Керівник.